CSR: Corporate Social Responsibility


ทวีโชค จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 55| 25 Aug. 12

ทวีโชค จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 55| 25 Aug. 12

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา บริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด จับมือกับบริษัท เอเซียเมทัล จำกัด (มหาชน) ตรวจสุขภาพพนักงานบริษัทประจำปี 2555 ณ สำนักงานใหญ่ และโรงอาหารบริษัท เอเซียเมทัล จำกัด ในทุกเดือนสิงหาคมของปีก็เป็นช่วงเวลาที่ดีในการตรวจสุขภาพครั้งสำคัญของพนักงาน Read More

มอบทุน ร.ร.บางแก้วประชาสรรค์ | 10 Aug. 12

ทวีโชค จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 55| 25 Aug. 12

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา บริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด จับมือกับบริษัท เอเซียเมทัล จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งทางบริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด นำโดยผู้จัดการฝ่ายขาย คุณธิดา เป้าเถื่อนRead More

มอบทุน ร.ร.วัดหนามแดง| 12 Jun. 12

ทวีโชค จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 55| 25 Aug. 12

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา บริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด จับมือกับบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนวัดหนามแดง ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งทางบริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด นำโดยผู้จัดการฝ่ายบุคคล คุณบุศริน พันธ์สำเนียง Read More