CSR: Corporate Social Responsibility


มอบทุน ร.ร.วัดหนามแดง| 12 Jun. 12

ทวีโชค จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 55| 25 Aug. 12

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา บริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด จับมือกับบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนวัดหนามแดง ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งทางบริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด นำโดยผู้จัดการฝ่ายบุคคล คุณบุศริน พันธ์สำเนียง ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ คุณพรเทพ โยธินอุปไมย ให้ร่วมเป็นเกียรติในการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงประถมศึกษาตอนปลายที่มีความประพฤติเรียบร้อย และมีผลการเรียนดี อีกทั้งยังขาดแคลนทุนทรัพย์

ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากฝ่ายปกครองโรงเรียนวัดหนามแดงให้ได้รับทุน "ทวีโชค พาณิช" ซึ่งได้เตรียมทุนการศึกษามามอบให้กับนักเรียนดีเด่นด้านการศึกษา คุณธรรม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นจำนวน 10 ทุนด้วยกัน บรรยากาศการมอบทุนก็ได้รับการต้อนรับจากทั้งคุณครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดงเป็นอย่างดี ซึ่งเมื่อในช่วงเวลาการมอบทุนก็มีนักเรียนเรียนดีเข้ามารับทุนกันอย่างพร้อมเพรียง เด็กนักเรียนทุน "ทวีโชค พาณิช" ต่างมีกริยาท่าทางที่นอบน้อม ทุกคนเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม บรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติ และการมอบทุนการศึกษาก็เสร็จสิ้น ทั้งคณะครูอาจารย์และนักเรียน รวมถึงตัวแทนจากบริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัดก็ได้ถ่ายรูปกันอย่างพร้อมเพรียง

หนึ่งในนักเรียนทุนก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกว่านอกจากความปลื้มปิติและอยากขอบคุณอย่างสุดซึ้งแล้ว ยังฝากถึงบริษัทฯ ใจบุญว่า อยากให้มีทุนการศึกษาดีๆ แบบนี้อีกทุกปี ซึ่งทางกรรมการผู้จัดการ คุณพรเทพ โยธินอุปไมย ก็ได้มีความประสงค์ที่จะให้โอกาสทางการศึกษากับนักเรียนนักศึกษาเป็นประจำทุกปี ซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่จะยึดมั่นในการคืนกำไรสู่สังคม ด้วยการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และร่วมสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็ง ด้วยพลังแห่งปัญญา ในโอกาสต่อไปบริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัดจะมีกิจกรรมเพื่อสั่งคมที่ไหนรอติดตามกันนะคะ