CSR: Corporate Social Responsibility


มอบทุน ร.ร.บางแก้วประชาสรรค์ | 10 Aug. 12

ทวีโชค จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 55| 25 Aug. 12

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา บริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด จับมือกับบริษัท เอเซียเมทัล จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งทางบริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด นำโดยผู้จัดการฝ่ายขาย คุณธิดา เป้าเถื่อน และเลขานุการกรรมการผู้จัดการ คุณดาราพร มีสง่า ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ คุณพรเทพ โยธินอุปไมย ให้ร่วมเป็นเกียรติในการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ซึ่งทางตัวแทนบริษัทฯ ก็ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันแม่แห่งชาติ "12 สิงหา มหาราชินี" อีกด้วย บรรยากาศเต็มไปด้วยความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ อีกทั้งยังมีการแสดงความรักของนักเรียนและผู้ปกครองที่มาร่วมงาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก อบอวลไปด้วยความตื้นตันใจ ความรักของแม่นั้นยิ่งใหญ่หาสิ่งใดเปรียบไม่ได้เลย ต่อด้วยบรรยากาศการมอบทุน ซึ่งก็ได้รับการต้อนรับจากทั้งคุณครูและนักเรียนโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์เป็นอย่างดี

สำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากฝ่ายปกครองโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ให้ได้รับทุน "ทวีโชค พาณิช" เป็นประเภททุนการศึกษาที่มอบให้กับนักเรียนดีเด่นด้านการศึกษา คุณธรรม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นจำนวน 10 ทุนด้วยกัน ซึ่งในส่วนของการศึกษา บริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด เพราะนักเรียนคือ เยาวชนของชาติ ที่จะก้าวมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต เรื่องการศึกษาก็สำคัญ นับว่ามีส่วนในการเสริมสร้างอนาคตของชาติให้เติบโตอย่างชาญฉลาดและมั่นคง สำหรับโอกาสต่อไปบริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด จะไปทำกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมอะไร อย่าลืมติดตามกันนะคะ..