CSR: Corporate Social Responsibility


ทวีโชค จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 55| 25 Aug. 12

ทวีโชค จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 55| 25 Aug. 12

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา บริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด จับมือกับบริษัท เอเซียเมทัล จำกัด (มหาชน) ตรวจสุขภาพพนักงานบริษัทประจำปี 2555 ณ สำนักงานใหญ่ และโรงอาหารบริษัท เอเซียเมทัล จำกัด ในทุกเดือนสิงหาคมของปีก็เป็นช่วงเวลาที่ดีในการตรวจสุขภาพครั้งสำคัญของพนักงาน

ซึ่งทางบริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพอนามัยของพนักงาน และคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน และเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น ทางบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 2555 ตรวจโดยทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาล เปาโล เมโมเรียล สมุทรปราการ บรรยากาศตามรูปเลยนะคะ สำหรับโอกาสต่อไปอย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆ จากทวีโชค พาณิช จำกัดกันนะคะ..