Overviewอุตสาหกรรมเหล็ก เป็นภาคอุตสาหกรรมพื้นฐาน ที่มีส่วนสำคัญ ในการผลักดันภาคธุรกิจต่าง ๆ ของ ประเทศให้มีการขยายตัวอย่างรุดหน้าและมั่นคง

เราให้ความตะหนักถึง การจัดหาเหล็กที่มี คุณภาพได้มาตราฐาน ( จัดทำขั้นตอนการตรวจ สอบคุณภาพ, คัดแยก, จัดเก็บสินค้า และข้อมูล ชนิดชั้นคุณภาพสินค้า )
ให้คำแนะนำและงานบริการเพื่อประโยชน์ สูงสุดในการใช้งานของลูกค้า

พร้อมทั้งบริการจัดส่งสินค้าตรงตามกำหนด เวลาเพื่อสร้างความพึงพอใจและพัฒนางานบริการ ให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่องอีกทั้งตระหนักถึงคุณธรรม ในการดำเนินงานและความรับผิดชอบต่อสังคม

Steel เหล็ก

Technical Knowledge

Rectangular Tube เหล็กรูปพรรณรีดเย็น ข้อมูลมาตรฐานเหล็กอุตสาหกรรม Carbon Steel Pipe แป๊บเหลี่ยม, วิธีการคำนวณน้ำหนักเหล็ก Structural Steel เหล็กแผ่นดำSS400 น้ำหนักมาตรฐานเหล็กเพลท

CSR  Corporate Social Responsibility

Rectangular Tube เหล็กรูปพรรณรีดเย็น ทวีโชคมอบทุน รร.วัดหนามแดง.. Carbon Steel Pipe แป๊บเหลี่ยม, มอบทุน ร.ร.บางแก้วประชาสรรค์ Structural Steel เหล็กแผ่นดำSS400 ทวีโชค จัดโครงการตรวจสุขภาพ