ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

2004

บริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2547 ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท บริษัทเล็งเห็นว่า อุตสาหกรรมเหล็กถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันภาคธุรกิจต่างๆ ของประเทศ ให้เกิดการขยายตัวอย่างรุดหน้า และมั่นคง เราจึงตระหนักถึงการดำเนินงานแบบมืออาชีพ กระบวนการจัดหาเหล็กที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า ผ่านการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ

2012

บริษัท เริ่มมีการทำใบอนุญาตนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เพิ่มตัวเลือกในการคัดเลือกวัตถุดิบของสินค้า เพื่อให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมให้กับลูกค้า อาทิเช่น ประเทศญี่ปุ่น , อินโดนีเซีย , เกาหลี, จีน ฯลฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย และเหมาะสมกับความต้องการ

2016

บริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด มีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเป็น 300,000,000 บาท ทางบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

2019

ตลอดเวลาบริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาจุดแข็งในด้าน
- การตรวจสอบระบบและการตรวจคัดกรองที่เข้มงวดเพื่อให้แน่ใจถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
- การจัดเก็บและการจัดการคลังสินค้าเพื่อรักษาคุณภาพและการส่งมอบตรงเวลา
- การจัดแยกประเภทและการจัดกลุ่มของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย
- การเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริการลูกค้า
นอกจากนี้ เราพร้อมที่จะให้คำแนะนำลูกค้าถึงการบริหารสต็อกเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด โครงการร้าน มอก. รอประกาศผลจะเพิ่มเติมไปทีหลัง ยังไม่ต้องใส่ลง

2004

บริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2547 ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท บริษัทเล็งเห็นว่า อุตสาหกรรมเหล็กถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันภาคธุรกิจต่างๆ ของประเทศ ให้เกิดการขยายตัวอย่างรุดหน้า และมั่นคง เราจึงตระหนักถึงการดำเนินงานแบบมืออาชีพ กระบวนการจัดหาเหล็กที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า ผ่านการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ

2012

บริษัท เริ่มมีการทำใบอนุญาตนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เพิ่มตัวเลือกในการคัดเลือกวัตถุดิบของสินค้า เพื่อให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมให้กับลูกค้า
อาทิเช่น ประเทศญี่ปุ่น, อินโดนีเซีย, เกาหลี, จีน  ฯลฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย และเหมาะสมกับการนำไปใช้งาน

2016

บริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด มีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเป็น 300,000,000 บาท ทางบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

2019

ตลอดเวลาบริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาจุดแข็งในด้าน
- การตรวจสอบระบบและการตรวจคัดกรองที่เข้มงวดเพื่อให้แน่ใจถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
- การจัดเก็บและการจัดการคลังสินค้าเพื่อรักษาคุณภาพและการส่งมอบตรงเวลา
- การจัดแยกประเภทและการจัดกลุ่มของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย
- การเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริการลูกค้า
นอกจากนี้ เราพร้อมที่จะให้คำแนะนำลูกค้าถึงการบริหารสต็อกเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด