เหล็กเส้นกลม

เหล็กเส้นกลม

เหล็กเส้นกลม (Round Bar) เหล็กเส้น หรือเหล็กเสริม สำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานก่ออิฐทั่วไปโดยใช้ในการเพิ่มความสามารถในการรับแรงกับโครงสร้าง
สำหรับเหล็กกลมผิวเรียบ SR24 คือ มีกำลังรับแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 2400 ksc. (กก./ตร.ซม.) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดต่างๆ
เช่น RB6 (หมายถึง Round Bar ขนาดศูนย์กลาง 6 mm.) RB9, RB12, RB15, RB19, RB25 เนื่องจากผิวเหล็กที่มีลักษณะกลมเรียบ
จึงทำให้แรงยึดเหนื่ยวระหว่างเหล็ก กับคอนกรีตไม่ดีจึงต้องมีการงอขอ เพื่อที่จะสามารถถ่ายแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ


คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ชื่อเอกสาร ROUND BAR : STANDARD & APPLICATION