เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

อ้างถึง TIS 1479-2541/ JIS G 3101, JIS G3131, JIS G3106, JIS G3132, etc.
- ความหนา 1.95 – 19.00 mm.
- ความกว้าง 1,219 – 1,550 mm.
- ตัดยาวตามขนาด 1,600 – 14,200 mm.