เหล็กฉาก

เหล็กฉาก

เหล็กฉาก (Equal Angle) เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปร้อน เหมาะสำหรับงานโครงสร้างบ้าน, หลังคาโรงงาน และงานโครงสร้างขนาดเล็กโดยทั่วไป ความยาวมาตรฐาน 6 M.

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ANGLE : STANDARD & APPLICATION