งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี 2018

งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี 2018

- เนื่องในโอกาสปีใหม่ประจำปี 2561 บริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2561 โดยกิจกรรมวันดังกล่าว ช่วงเช้ามีการทำกิจกรรมภายในแผนก (กิจกรรม 5 ส.) ในส่วนของโกดังสินค้า และเข้ารับฟังกิจกรรมจากท่านผู้บริหาร ในการเสริมแนวคิดการทำงานเป็นทีม วิธีการจัดลำดับความสำคัญต่างๆ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีกิจกรรมกีฬาสี จากฝ่ายสวัสดิการของทางบริษัท ฯ สร้างความสนุกสนามให้แก่พนักงานในตลอดการร่วมกิจกรรม สอดแทรกความสามัคคีภายในสีของตนเอง และการมีน้ำใจนักกีฬาให้กับเพื่อนร่วมเกม  
- ช่วงเย็นมีการจัดโต๊ะจีนภายในบริษัท ฯ พนักงาน และครอบครัวรับประทานอาหารร่วมกันพร้อมลุ้นของรางวัลสอยดาว จากท่านผู้บริหาร