ทำบุญบริษัทประจำปี 2561

ทำบุญบริษัทประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ทาง บริษัท ทวีโชคพาณิช จำกัด ได้จัด งานทำบุญ บริษัท ฯ ประจำปี 2561
ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่องค์กร คณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน