ฝึกอบรมพนักงานขับรถขนส่งสินค้า ประจำปี 2561

ฝึกอบรมพนักงานขับรถขนส่งสินค้า ประจำปี 2561

        ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดต่าง ๆ ที่มีคุณภาพสูงเรายังคงให้ความสำคัญกับการบริการการค้าและการบริการหลังการขาย สินค้าที่เราได้รับการพิจารณาถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเพื่อให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า จัดโครงการ "ขนส่งปลอดภัยมีวินัยต่อลูกค้า" เพื่อปลูกฝังให้คนขับรถมีทัศนคติที่ดีเป็นแนวทางให้คนขับรถให้ความสนใจงานบริการและปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

        เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ได้มีการจัดฝึกอบรมพนักงานคนขับรถขนส่งภายในและรถรับจ้างภายนอก บริษัท เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างถูกวิธีวิธีการมีการแลกเปลี่ยน เก็บเงินจากลูกค้าและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุการขนส่งที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการได้รับการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน รับ - ส่งข้อมูลหนักได้รับการพัฒนาช่องทางการประเมินคนขับรถผ่าน Line: @TAWEECHOKE เพื่อเพิ่มช่องทางให้ลูกค้าประเมินหรือเสนอการขนส่งของ บริษัท ฯ ตามกฎอย่างถูกต้องและการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพื่อเก็บสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน