ฝึกอบรมพนักงานขับรถขนส่งสินค้า ประจำปี 2018

ฝึกอบรมพนักงานขับรถขนส่งสินค้า ประจำปี 2018

      บริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด ผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายเหล็กรีดร้อนชนิดแผ่น ชนิดม้วน รวมไปถึงเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ นอกจากจะเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้ว เรายังใส่ใจเรื่องงานบริการทุกขั้นตอนทั้งก่อนการซื้อขาย และหลังการซื้อขาย รวมไปถึงการบริการด้านขนส่งสินค้า เราได้คำนึงถึงการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย ทั้งนี้คุณพรเทพ โยธินอุปไมย กรรมการผู้จัดการ ได้เล็งเห็นว่าการขนส่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้ จึงได้จัดโครงการ “ขนส่งปลอดภัย มีวินัยต่อลูกค้า” เพื่อปลูกฝังให้คนขับรถมีทัศนคติที่ดี เป็นแนวทางให้คนขับรถใส่ใจงานบริการ และปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

        เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ได้มีการจัดอบรมพนักงานคนขับรถขนส่งภายใน และรถรับจ้างภายนอกบริษัทฯ เพื่อให้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ เรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างถูกวิธี  มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ขับขี่ เพื่อหาแนวทางการแก้ไข ลดข้อร้องเรียนจากลูกค้า และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  โครงการ ขนส่งปลอดภัยมีวินัยต่อลูกค้า มีกิจกรรมให้คนขับรถปฏิบัติเพื่อสร้างวินัยให้เกิดเป็นความเคยชิน สามารถตรวจสอบได้ โดยได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง มีการสร้างกลุ่มใน Application Line เพื่อรับ-ส่งข้อมูล ทั้งนี้ได้มีการพัฒนาช่องทางการประเมินคนขับรถผ่าน Line :@TAWEECHOKE เพื่อเพิ่มช่องทางให้ลูกค้าประเมินหรือฝากข้อเสนอแนะถึงการขนส่งของบริษัทฯ ทั้งคนขับรถยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล หากปฏิบัติตามกฎอย่างถูกต้องและการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน