เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.

เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.

 บริษัท ทวีโชคพาณิช จำกัดรับมอบประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ประกอบการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมอก

         

        ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ทาง บริษัท ทวีโชคพาณิช จำกัด เข้ารับป้ายโครงการร้านค้ามอก. ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี  โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อแสดงความเสียใจต่อคณะผู้บริหารของ บริษัท ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นำไปใช้งาน

        ทาง บริษัท ทวีโชคพาณิช จำกัดผู้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่น ชนิดม้วน เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ มีความตั้งใจเสมอมาในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพพร้อมกับการส่งมอบบริการที่ดีเพื่อให้เกิดประโยชน์และอำนวยความสะดวกในการทำงานให้แก่ลูกค้าอย่างมากความก้าวหน้าในการพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการส่วนร่วม