ทำบุญบริษัทประจำปี 2562

ทำบุญบริษัทประจำปี 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ทาง บริษัท ทวีโชคพาณิช จำกัด ได้จัดงานทำบุญ บริษัท ประจำปี 2562

       เพื่อความสิริมงคลในการดำเนินกิจการให้เจริญรุ่งเรืองแก่องค์กรคณะผู้บริหารอีกทั้งยังเป็นพรและเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในการปฏิบัติงานตลอดปี

แน่นได้รับเกียรติจากคุณพรเทพโยธินอุปไมยกรรมการผู้จัดการและครอบครัวร่วมเป็นประธานในพิธี

   

 

ภายในงานมีการทำบุญเลี้ยงพระภิกษุจำนวน 9 รูปที่อาคารสำนักงานชั้น 3 ของ บริษัท ฯ

โดยเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมพร้อมเพรียง