ทำบุญบริษัทประจำปี 2019

ทำบุญบริษัทประจำปี 2019

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ทางบริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด ได้จัดงานทำบุญบริษัท ฯ ประจำปี 2562

       เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินกิจการให้เจริญรุ่งเรืองแก่องค์กร คณะผู้บริหาร อีกทั้งยังอำนวยพรและเป็นขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสำหรับการทำงานตลอดทั้งปี

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณพรเทพ โยธินอุปไมย  กรรมการผู้จัดการ และครอบครัว ร่วมเป็นประธานในพิธี

   

 

ภายในงาน มีการทำบุญถวายภัตราหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ อาคารสำนักงาน ชั้น 3 ของบริษัท ฯ  และจัดเลี้ยงร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

โดยมีบุคคลากรของบริษัท ฯ เข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง