กิจกรรมวิ่งการกุศล UOB Heartbeat 2562

กิจกรรมวิ่งการกุศล UOB Heartbeat 2562

UOB Heartbeat Run / Walk

บริษัท ทวีโชคพาณิช จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมการกุศลในงาน UOB Heartbeat Run / Walk จัดโดยธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ณ สนามกีฬาแห่งมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

 

        โดยทาง บริษัท ได้เข้าร่วมทุนสนับสนุนการศึกษาพระมหากษัตริย์ในปีที่ 2 และยังได้รับความช่วยเหลือจากการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง

งานภายใน บริษัท ได้รับการสนับสนุนเป็นจำนวนมากโดยการหันมาออกกำลังกายและออกกำลังกาย "การลดเงินที่เกินกว่าการออกกำลังกาย"

ผู้ช่วยดูแลสุขภาพประจำปีของ บริษัท ฯ