กิจกรรมวิ่งการกุศล UOB HEARTBEAT 2019

กิจกรรมวิ่งการกุศล UOB HEARTBEAT 2019

UOB Heartbeat Run/Walk

บริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล ในงาน UOB Heartbeat Run/Walk จัดขึ้นโดย ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ณ สนามกีฬาแห่งมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

 

       โดยทางบริษัท ฯ ได้ร่วมสมทบทุน สนับสนุนการศึกษา โรงเรียนพระดาบส ในพระราชดำริ เป็นปีที่ 2 และยังเป็นการสร้างความตระหนักให้บุคคลากรภายในบริษัท ฯ หันมาดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง

ซึ่งภายในงานมีบุคคลากรของบริษัท ฯ ได้เข้าร่วมวิ่งการกุศลเป็นจำนวนมากโดยการหันมาออกกำลังกาย ซึ่งจะไปสอดคล้องกับโครงการ  "เอวลดได้เงิน เอวเกินได้โรค"

โครงการประจำปีสำหรับการตรวจสุขภาพของบริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด ที่ส่งเสริมให้พนักงานดูแลเอาใจใส่สุขภาพ