ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 15 บริษัท เข้าร่วมโครงการ The FinLab ประเทศไทย

ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 15 บริษัท เข้าร่วมโครงการ The FinLab ประเทศไทย

 The FinLab ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารยูโอบี (สิงคโปร์) ในปี 2562 ได้เข้ามาเปิดโครงการในประเทศไทยเป็นครั้งแรก

  

          ผู้โชคดีผู้ประกอบการในปีนี้มีความสนใจเข้าร่วมและได้รับรางวัลเป็น 1 ใน 15 บริษัท ที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมการฝึกอบรมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆในยุคดิจิทัล

เพิร์ลอเพิ่มพูนทักษะการทำงานโดย บริษัท ฯ ให้ความสำคัญกับการปรับตัวให้เข้ากับความคิดและการทำงานให้เท่าเทียมกันต่อไป

เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าสามารถรับบริการข้อมูลด้านเทคนิคได้

แต่ยังคงมุ่งเน้นไปที่การจัดหาผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กม้วนและโครงสร้างเหล็กที่ได้รับคุณภาพตรงตามมาตรฐานกำหนดในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 The FinLab ประเทศไทย

ได้จัดงาน SHOWCASE DAY และจะมีการปรับปรุงโครงการในอีก 3 เดือนข้างหน้า บริษัท ฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไปอีกครั้งในสิ่งที่ บริษัท กำลังจะปรับปรุงอย่างเต็มที่

 

 

รูปภาพ: @ thefinlab.th