ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 15 บริษัท เข้าร่วมโครงการ The FinLab ประเทศไทย

ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 15 บริษัท เข้าร่วมโครงการ The FinLab ประเทศไทย

 โครงการ The FinLab ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารยูโอบี (สิงคโปร์) ซึ่งในปี 2562 ได้เข้ามาเปิดโครงการในประเทศไทยเป็นครั้งแรก

  

          ในปีนี้ทางบริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด มีความสนใจเข้าร่วม และได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 15 บริษัท ที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมอบรมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ ในยุคดิจิทัล

เพิ่อเพิ่มพูนทักษะการทำงาน โดยบริษัท ฯ ให้ความสำคัญถึงการปรับเปลี่ยนแนวคิด และการทำงานให้เท่าทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าสามารถเข้ารับบริการ สอบถามข้อมูลเชิงเทคนิค สอบถามราคาสินค้า ตลอดจนบริการหลังการขายได้ง่ายยิ่งขึ้น

แต่ยังคงมุ่งเน้นไปที่การจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่น เหล็กม้วน และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ที่ได้รับคุณภาพตรงตามที่มาตรฐานกำหนด ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 The FinLab ประเทศไทย

ได้จัดงาน SHOWCASE DAY และจะสิ้นสุดโครงการในอีก 3 เดือนข้างหน้า ทางบริษัท ฯ จะมาอัพเดทให้ทราบกันอีกครั้ง ถึงสิ่งใหม่ๆ ที่บริษัทกำลังจะปรับปรุงพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ เร็วๆ นี้

 

 

รูปภาพ : @thefinlab.th