เข้ามอบทุนการศึกษาแก่ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์

เข้ามอบทุนการศึกษาแก่ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์

     วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2562 ผู้แทนของ บริษัท ทวีโชคพาณิช จำกัด

เข้าร่วมทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์

ทาง บริษัท ฯ ได้รับการต้อนรับจากเด็กนักเรียนและคณาจารย์เป็นอย่างดีโดยผู้แทนจากโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์

 

       ได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาด้านการศึกษาด้านการศึกษา

เรียนรู้ที่ดีถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีที่ทาง บริษัท ทวีโชคพาณิช จำกัด ให้ความสำคัญในการดูแลชุมชนและสังคม

พร้อมมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง