เข้ามอบทุนการศึกษาแก่ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์

เข้ามอบทุนการศึกษาแก่ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์

     วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2562 ผู้แทนของบริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด เข้ามอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน บางแก้วประชาสรรค์

ทางบริษัท ฯ ได้รับการต้อนรับจากเด็กนักเรียน และคณาจารย์เป็นอย่างดี โดยผู้แทนจากโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ได้แก่ คณาจารย์ และเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

 

       ซึ่งโครงการมอบทุนสนับสนุนการศึกษานี้ ทางบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการดังกล่าวติดต่อกันทุกปี เนื่องจากทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญถึงการสร้างโอกาสด้านการศึกษา

สำหรับเด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดี ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่ทางบริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด ให้ความสำคัญในการดูแลชุมชน และสังคม

พร้อมมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง