เข้ามอบทุนการศึกษาแก่ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์

เข้ามอบทุนการศึกษาแก่ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์

     วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2562 ผู้แทนของ บริษัท ทวีโชคพาณิช จำกัด เข้ามอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบางแก้วประชารัฐ

ทาง บริษัท ฯ ได้รับการต้อนรับจากเด็กนักเรียนและครอบครัวเป็นอย่างดีโดยผู้แทนจากโรงเรียนบางแก้วประชาอุทิศและเด็กนักเรียนขั้นตอนขั้นต้น

 

       ซึ่งจัดหาทุนสนับสนุนการศึกษานี้ทาง บริษัท ฯ ได้จัดทำโครงการดังกล่าวติดต่อกันทุกปีเนื่องจากทาง บริษัท ฯ ให้ความสำคัญถึงการสร้างด้านการศึกษา

สำหรับเด็กนักเรียนที่มีความคิดเห็นดีเรียนดีถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทาง บริษัท ทวีโชคพาณิช จำกัด ให้ความสำคัญในการดูแลชุมชนและสังคม

พร้อมมีความมั่นคงที่จะสื่อต่อเนื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อ