โครงการ Smart Business Transformation

โครงการ Smart Business Transformation

ในงาน The FinLab Thailand Showcase วันที่โรงละครสยามภาวลัยชั้น 6 ของสยามไคอนวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

ทาง บริษัท ทวีโชคพาณิช จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก 1 ใน 15 บริษัท ที่ได้รับการเข้าสู่ระบบ Smart Business Transformation 2019 

โดยโครงการนี้การดำเนินการโดย บริษัท ฟิลิปแลงก์และยังได้รับความสะดวกจากไพศาลงานที่เกี่ยวข้องมากการเรือนสูงสุด (depa)

สำนักงานพัฒนาการไฟฟ้าและเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานย่อยขนาดกลางและขนาดใหญ่ (สสว.) 

ตลอดระยะเวลาการอบรมที่ผ่านมา บริษัท ทวีโชคพาณิชได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆอย่างมากมาย

เพื่อนำไปใช้ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ในสายตาของคณะกรรมการที่เราต้องการแผ่นเหล็กม้วน

หุ่นแบบที่มีคุณภาพตรงตามกำหนดและอำนวยความสะดวกต่อลูกค้าในด้านข้าง

ไม่ว่าจะเป็นเอกสารด้านใบแจ้งปัญหาหรือคำถามซักถามข้อมูลทางเทคนิครวมไปถึงการวางแผนในการสั่งซื้อสินค้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่บริหารได้อย่างคุ้มค่า