จัดเลี้ยงสังสรรค์บริษัทฯ ประจำปี 2563

จัดเลี้ยงสังสรรค์บริษัทฯ ประจำปี 2563

วันเสาร์ที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ทวีโชคพาณิช จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายแผ่นเหล็กรีดร้อนชนิดแผ่นม้วนเหล็กโครงสร้าง

จัดเลี้ยงสังสรรค์ บริษัท ฯ ประจำปี 2563 ณ จังหวัดจันทบุรี

คุณพรเทพโยธินอุปทูตกรรมการผู้จัดการพนักงานและครอบครัวร่วมเฉลิมฉลองการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความประทับใจ  

  

 ยังคงได้รับการตกแต่งให้มีรูปทรงที่สวยงาม แต่ยังคงไว้ซึ่งความดีของคนมากมาย

และชุมชนเก่าริมน้ำจันทบูร 

 

 ทั้งนี้เพื่อเป็นการพักผ่อนและสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงานเพื่อสามารถพัฒนาการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป