คุยกับทวีโชคฯ และ AGE ใน SME Thailand Magazine

คุยกับทวีโชคฯ และ AGE ใน SME Thailand Magazine

บริษัท ทวีโชคพาณิช จำกัด ได้รับรางวัลจากนิตยสาร SME Thailand Magazine ในการสัมภาษณ์มุมมองทางธุรกิจเพื่อลงนิตยสาร 

บทสัมภาษณ์ระหว่าง บริษัท ผู้โชคดีผู้ประกอบการค้า จำกัด และ บริษัท เอเชีย 

ในวันที่สองยักษ์ใหญ่ด้านธุรกิจเหล็กต้องมาลงเรือลำใกล้มุมมองและทัศนวิสัยต่อธุรกิจเหล็กแผ่นจะสามารถต่อยอด 

 

ในวันที่เอเชียกรีนเนอร์จี (AGE)

พวกเขาต่อจิ๊กซอว์จากธุรกิจด้านพลังงานกระโดดเข้าสู่ธุรกิจโลจิสติกส์ทั้งทางน้ำและทางเรือ 15 ปีแห่งองคก์กรกรณ์กรกร

คุณปณิตาควรสถาพรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียนเอนจิเนียริ่งจำกัด (มหาชน) " ให้เกียรติในการสัมภาษณ์มุมมองและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจว่า" "หัวใจหลักของธุรกิจการออมเพื่อการบริโภค เรามีคลังสินค้าให้บริการจัดเก็บสินค้าและบริการขนส่งสินค้าเป็นของตัวเองอยู่แล้วจากสิ่งที่ขาดไปคือการขนส่งทางเรือถึงกลยุทธ์ของ AGE ในวันนี้ด้วยการส่งสินค้าทางเรือ 16 ลำสำหรับขนส่งสินค้า

ตกลงที่จะลงเรือลำใกล้เคียงกับ บริษัท

 

คุณพรเทพโยธินอุปไมยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โชคดีพาณิช จำกัด " ผู้รับมอบตามคำสั่งซื้อแผ่นเหล็ก 

"ความหลากหลายของเหล็กอยู่ที่ 'ใจ' ของคนหาคนคนมักจะดูว่าแผ่นเหล็กมีความแตกต่างกันและแตกต่างกันโดยดูราคาเป็นตัวตั้งค่า" 

ทวีโชคพาณิชเป็นคนที่คลุกคลีอยู่ในสี่เหลี่ยมการคัดลอกเหล็กตามโจทย์การใช้งานของลูกค้ามานานกว่า 15 ปีเขายืนยันการประมูลว่าภายใต้ลักษณะที่เหมือนกันของเหล็กนั้น

มรดกมีความแตกต่างด้วยคุณสมบัติของผู้ผลิตแหล่งกำเนิดและคุณภาพการควบคุมอยู่ภายใต้มาตรฐาน

การให้ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการประกอบการค้าขายเป็นเรื่องสำคัญเมื่อลูกค้าได้รับทราบข้อมูลเพื่อการพิจารณาในด้านที่เป็นประโยชน์

วิธีการเลือกใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดที่เหมาะกับการใช้งานโดยมีความคุ้มค่าและได้รับความไว้วางใจได้มากขึ้น