มอบทุนการศึกษาประจำปี2563 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์

มอบทุนการศึกษาประจำปี2563 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ผู้แทนของ บริษัท ทวีโชคพาณิช จำกัด

เข้าร่วมทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบางแก้วประชาชื่น

ทาง บริษัท ฯ ได้รับการต้อนรับจากเด็กนักเรียนและมูลนิธิอย่างดีโดยผู้แทนจากโรงเรียนบางแก้วประชาชื่น

กิจกรรมนี้ได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา

การเรียนรู้ที่ดีถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีที่ทาง บริษัท ทวีโชคพาณิชการให้ความสำคัญในการดูแลชุมชนและสังคม

พร้อมมีความมั่นคงที่จะสื่อต่อเนื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อ