การจัดอบรมดับเพลิงประจำปี2563

 

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 บริษัท ทางทวีโชคพาณิช จำกัด ได้จัดอบรมพนักงานทุกฝ่ายเรื่องการดับเพลิงฝึกซ้อมไฟประจำปี 2563

 

เพราะแต่งตัวส่งของการซ้อมวิ่งไฟคือ 

1. เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการปฎิบัติเหตุเกิดเพลิงไหม้

2. เพื่อให้ได้เรียนรู้เตือนภัยที่คำบอกเล่าถึงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

3. เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยทุกคนมีชีวิตรอดจากไฟไหม้

4. เพื่อท่าลดความสูญเสียจากเหตุเพลิงไหม้

ซึ่งในการแข่งขันวิ่งหนีไฟยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับไฟไหม้การใช้ดับเพลิงอย่างถูกวิธีขั้นตอนการล่องเรือใบอนุญาตอีกด้วย