Tel. 0-2738-7770    @taweechoke   | 

สินค้า

"เราใส่ใจในคุณภาพของสินค้า การใช้งานอย่างคุ้มค่า และการส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลา เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่อง"

เหล็กโครงสร้างรูปทรงต่าง ๆ
เหล็กโครงสร้างรูปทรงต่าง ๆ

เหล็กโครงสร้างรูปทรงต่าง ๆ

เหล็กเอชบีม

เหล็กเอชบีม (H-Beam) เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปร้อน เกรด SS400 ความยาวมาตรฐาน 6 M มีลักษณะมุมตัดเป็นฉาก

...
เหล็กรูปพรรณตัวซี
เหล็กรูปพรรณตัวซี

เหล็กรูปพรรณตัวซี

เหล็กตัวซี (Light Lip Channel) เหล็กตัว C จัดอยู่ในประเภท เหล็กรูปพรรณ นิยมใช้ในการทำแปหลังคาโครงสร้างที่อยู่อาศัย หรือโครงสร้างอื่นๆ

...
เหล็กท่อเหลี่ยม
เหล็กท่อเหลี่ยม

เหล็กท่อเหลี่ยม

เหล็กกล่อง (Steel Tube) หรือที่รู้จักกันอีกชื่อ คือ เหล็กแป๊บ จัดอยู่ในประเภท เหล็กรูปพรรณ ซึ่งเหล็กกล่องมี 2 ประเภท คือ เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม

...
เหล็กเส้นกลม
เหล็กเส้นกลม

เหล็กเส้นกลม

เหล็กเส้นกลม (Round Bar) เหล็กเส้น หรือเหล็กเสริม สำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานก่ออิฐทั่วไปโดยใช้ในการเพิ่มความสามารถในการรับแรงกับโครงสร้าง

...
เหล็กฉาก
เหล็กฉาก

เหล็กฉาก

เหล็กฉาก (Equal Angle) เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปร้อน เหมาะสำหรับงานโครงสร้างบ้าน, หลังคาโรงงาน และงานโครงสร้างขนาดเล็กโดยทั่วไป

...
เหล็กท่อกลม
เหล็กท่อกลม

เหล็กท่อกลม

ท่อเหล็ก (CARBON STEEL TUBE) จัดอยู่ในประเภท เหล็กรูปพรรณ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ ท่อเหล็กดำ (Black Steel Pipe) หรือที่เรียกกันง่ายๆว่า

...
เหล็กเส้นข้ออ้อย
เหล็กเส้นข้ออ้อย

เหล็กเส้นข้ออ้อย

เหล็กข้ออ้อย (Deformed Bars) สำหรับใช้งานก่อสร้างเสริมคอนกรีตที่ต้องการโครงสร้างแข็งแรง มีลักษณะเป็นเส้นกลมที่มีบั้ง

...
เหล็กท่อแบน
เหล็กท่อแบน

เหล็กท่อแบน

เหล็กกล่อง (Steel Tube) หรือที่รู้จักกันอีกชื่อ คือ เหล็กแป๊บ จัดอยู่ในประเภท เหล็กรูปพรรณ ซึ่งเหล็กกล่องมี 2 ประเภท คือ เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม

...

บริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด
55/5, 55/55 หมู่ที่ 2 ซ.วัดหนามแดง ถ.ศรีนครินทร์
ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร 0-2738-7770  FAX 0-2738-7675, 0-2753-5252
E-mail : Sale@twc.co.th
Line : @taweechoke